Veľká Nebeská Matka – Bohorodička

Ľúbiaca a nežná matka väčšiny Svetlých Bohov Veľkej Rasy, Bohorodička-Ochrankyňa všetkých národov Veľkej Rassénie (územia, na ktorom sa usídlila Veľká Rasa t.j. Slovanské Árijské plemená a národy) a Čertogu Losa na Svarožom kruhu.

Nebeská Bohorodička Lada-Matka je Bohyňa krásy a lásky ochraňujúca Rodinné zväzky Rodov Veľkej Rasy a Rodín všetkých potomkov Roda Nebeského.

Je Bohyňou Krásy a Ľúbosti, ochraňuje Rodinné Zväzky Rodov Veľkej Rasy a Rodiny všetkých potomkov Rodu Nebeského.

Na získanie stálej starostlivosti a pozornosti zo strany Lady-Matky, každý pár mladomanželov prinášal ako dar Nebeskej Bohyni pestrofarebné voňavé kvety, med a rôzne lesné plody a tiež mladí snúbenci piekli pre Ladu blyny s jahodovou plnkou, medové palacinky a umiestňovali ich pred jej Kummirom alebo obrazom.

Vyššná Bohyňa Lada vždy dáva mladým párom všetko o čo ju žiadajú na začiatok spoločného šťastného života. Prináša do života ľudí domácu útulnosť, prívetivosť, vzájomne porozumenie, lásku, pokračovanie Rodu, mnohodetnosť, vzájomnú pomoc, rodinný život, vzájomnú úctu. Preto takýmto zväzkom hovorili, že v nich vládne súLAD a láska.

Najvyššia Bohorodička Lada vždy daruje mladým manželom všetko to, o čo žiadajú na začiatok svojho spoločného života.
Bohorodička Lada prináša do života ľudí domácu pohodu, priateľskú láskavosť, ľúbosť, pokračovanie Rodu, mnoho detí, vzájomnú pomoc, rodinnú sporiadanosť, vzájomnú úctu. Preto sa o takýchto Rodinných Zväzoch hovorievalo, že v nich kraľuje iba Lad a Ľúbosť.
Lada je ženskou projekciou Roda. Bez tejto životodarnej energie by Rod nikdy nedokázal rodiť sám seba. A presne toto Rod aj robí na úsvite každého mladého Vesmíru, ktorý spúšťa. Lada je Najvyššia tvorivá ipostáza Prameňa Vesmíru, je to mohutná energia tvorivého budovania. Jedine ona je schopná nechať vybuchnúť pórovitú štruktúru Nadkozmickej Navi, kde sa nahromadili už zrealizované vôľové a mentálne sily Roda. Ba čo viac, ešte aktivizuje driemajúce informačné pole do tvorivej budovateľskej práce. Aby Rod mohol rodiť samého seba, nevyhnutne potrebuje Ženskú tvorivú energiu Lady. Ale táto Sila budovania a rodenia napĺňa sebou nie iba Roda, Ona je tvorivým potenciálom všetkých najvyšších kozmických Bohov Vesmíru. Práve Ju prastarí Árijci nazývali Matkou Sveta, Ktorou ona v skutočnosti aj je. Jej nehynúci obraz vyrezávali naši Predkovia z mamutích klov aj tesali z kameňa, keď sa borili o prežitie v nepredstaviteľných podmienkach globálneho zemského ochladenia, ktoré nastalo pred 13 020 rokmi. Je pozoruhodné, že oni nezobrazovali samotného Roda, ale jeho Ženskú, všetkému život dávajúcu ipostázu. Je očividné, že v Dobe ľadovej bola životná energia Lady najdeficitnejšou.
Čo do podstaty, nie Rod, ale Lada spravuje Svet, to Ona spustila mechanizmus zrodenia Vesmíru a uvoľnila cestu mužskej ipostáze Roda. Ona je vo svojich rozličných prejavoch Ženským potenciálom všetkých Najvyšších kozmických Bohov.

NECH PREBÝVA VO VŠETKÝCH RODOCH SVÄTEJ RASY LAD A ĽÚBOSŤ!

  SLÁVA LADE BOHORODIČKE, MATKE NAŠEJ PREČISTEJ!

 OD KRUHU DO KRUHU!

 TAK BOLO, TAK JE, TAK BUDE!

 Hviezda Lady – Bohorodičky

kremelina-diatomplus-favicon-2017-1806x1806-LATISK

Je to symbol aj počiatok múdrosti, ktorú nahromadili predchádzajúce generácie. Vďaka uvedomeniu si moci svojho rodu Hviezda Rusi dá človeku dôveru a odvahu. Hviezda Lady môže byť univerzálnym oberegom pre obydlie a domácnosť. Celkovo symbolizuje Matku – Matku Ladu Bohorodičku, dávajúcu život mnohým slovanským Bohom, Matke-Zem (Matka Šíra Zem) aj Matke Nebies (Matka Sva). Je to zložitý a celistvý obraz, ktorý pochopiť bez štúdia pôvodnej slovanskej kultúry je jednoducho nemožné.
Hviezdu Ladu môžete použiť ako bežný domáci ornament, ktorý v oberegové symbolike predstavuje celkovú ochranu človeka pred negatívnou (temnou) energiou.

Jednoducho si hviezdu nalepte na mobilný telefón, peňaženku, dvere, auto, okno a podobne.

Fotka DiatomPlus.

HVIEZDA LADY BOHORODIČKY – SAMOLEPKA 60MM

Mohlo by vás zaujímať

Zanechať komentár