Spirulina: Zelená Sila pre Zdravie a Vitalitu

Definícia

Táto sladkovodná, modrozelená mikro-riasa, patriaca do rádu siníc Oscillatoriales, je právom považovaná za potravinu budúcnosti. Samotný vzhľad tohto jednobunkového organizmu, najmä skrutkovitý tvar jeho vlákien, pripomínajúci špirálu, bol námetom na jej pomenovanie Spirulina. Má schopnosti blahodárne pôsobiť na imunitný systém a dokázalo sa, že má nemalé protizápalové účinky.Prirodzene sa vyskytuje prevažne v tropických a subtropických jazerách s vysokým PH. A verte tomu alebo nie,… vyskytuje sa na našej Zemi už viac ako tri miliardy rokov. Vďaka jej širokému použitiu a jej vlastnostiam samotným, sa hlavne v poslednej dobe hojne rozšírila do celého sveta.

Kúzlo tejto zelenej baktérie spočíva v tom, že je prírodným, prirodzeným zdrojom koncentrovaných a ľahko stráviteľných živín. Spirulina obsahuje viac ako 50% bielkovín, čím sa radí na predné priečky medzi potravinami. Často je aj preto nazývaná „zelenou potravinou“.Na porovnanie,… bielkovín obsahuje trikrát viac, ako hovädzie mäso alebo napríklad ryb.

Okrem vysokého obsahu bielkovín nesmieme zabudnúť spomenúť aj veľmi vysoký obsah vitamínov a ich pestrosť. Za zmienku stoja predovšetkým vitamíny: A, D, C, B1, B2, B3, B6, B9, E a K. Popri obrovskom množstve vitamínov nájdeme tu aj širokú škálu minerálnych látok, ako je sodík, draslík, horčík, vápnik, železo, ale aj Omega-3 mastné kyseliny, Omega-6 mastné kyseliny, karotény a chlorofyl. Je bohatá aj na fenolové kyseliny, tokoferoly a kyselinu γ-linoleovú. Spirulina nemá celulózové bunkové steny, a preto je ľahko stráviteľná.

Spirulina

100% čistý prírodný BIO produkt v rastlinných kapsulách vhodný pre vegánov a vegetariánov.

História

Aj keď sa nám všetkým môže zdať, že Spirulina je relatívne mladý pojem, známa bola už pred mnohými storočiami. V dávnych dobách ju využívali už starí Aztékovia, Mayovia, Afričania a Aziati. Jedna z dochovaných zmienok, pochádza už z obdobia Cortéza a jeho ozbrojených vojakov. Počas vojnových výprav, prevažne na území Aztékov, sa stretávali s miestnymi farmármi a veľmi často konzumovali aj ich „zelené“ koláčiky. Už v tom čase to bol totiž jeden z ich hlavných zdrojov potravy.

Samotné zbery tejto suroviny pôvodnými obyvateľmi, prebiehalo priamo na jazere Texcoco v dnešnom Mexiku. Následne, na dlhé roky, upadla Spirulina do zabudnutia, až do začiatku 20. storočia. Vtedy ju znova objavil belgický fykológ Pierre Dangeart. V oblasti, kde žil kmeň Kanembu, pri jazere Čad, sa stretol s týmto zeleným zázrakom, a opísal nielen samotnú riasu, ale aj konzumáciu koláčikov, nazývaných miestnymi domorodcami „Dihe“, ktoré sa veľmi podobali tým Aztéckym. Je prekvapujúce, že až v 70. rokoch, 20. storočia bola vykonaná prvá systematická a podrobná štúdia požiadaviek tejto riasy na rast a detailné zmapovanie fyziológie Spiruliny, predovšetkým kvôli založeniu veľkovýroby.

Vedecké štúdie

V posledných rokoch bolo vykonaných mnoho vedeckých štúdií, ktoré sa zameriavali predovšetkým na skúmanie účinkov a klinických aplikácií Spiruliny pri liečbe niekoľkých ochorení. Vzniklo niekoľko kontrolovaných záverov a prehľadov, ktoré jasne naznačujú, že táto riasa môže naozaj zlepšiť, či minimálne ovplyvniť výskyt niekoľkých symptómov. Zároveň bolo preukázané, že môže mať v niektorých prípadoch protirakovinové, antivírusové a antialergické účinky.

Vychádza sa zo súčasných i potenciálnych klinických aplikácií, skúma sa jej bezpečnosť, indikácia, vedľajšie účinky a rôzne úrovne dôkazov, preukazujúce jej prejavy pri samotnom používaní.

Cieľom týchto štúdií je zámer, zhrnúť mechanizmy účinkov, upozorniť na potenciálne účinky tejto riasy u ľudí a ich možné súčasné i budúce klinické aplikácie. Zároveň je jasne definovaný aktuálny vývoj prebiehajúceho skúmania aj scenár budúceho výskumu. Mnoho toxikologických štúdií tiež preukázalo relatívne vysokú bezpečnosť Spiruliny.

Patrí k látkam, ktoré sú evidované a kontrolované americkým Úradom pre kontrolu potravín. Jedným z ďalších kontrolných úradov, ktoré starostlivo sledujú vývoj a výskum nielen Spiruliny, je Národné centrum pre biotechnologické informácie, ktorý je súčasťou Národnej lekárskej knižnice USA, ktorá sídli v areáli americkej agentúry National Institutes of Health.

Cieľom je ukladanie a spracovanie vedeckých dát. Najmä potom v oblasti molekulárnej biológie, medicíny, biochémie a genetiky. Zároveň sa aktívne podieľa na vyvíjaní nástrojov na analýzu bioinformatívnych dát.

Z toho všetkého teda vyplýva, že aj keď je Spirulina pomerne nová potravina, je dostatočne zaistená jej kontrola stále prebiehajúceho výskumu a kontrola odporúčaných aplikácií pri liečbách rôznych chorôb a tým pádom je zároveň garantovaná jej účinnosť a bezpečnosť.

Spirulina

100% čistý prírodný BIO produkt v rastlinných kapsulách vhodný pre vegánov a vegetariánov.

Spirulina a chronická únava

Jedným, z dnes, už bežným ochorením, ku ktorému dnes prispieva predovšetkým zhon dnešnej doby, náročnosť a tlak spoločnosti na každého z nás, na každého jedinca, je chronická únava. Snáď aj preto sa v poslednej dobe mnoho vedcov zaoberalo nájdením ideálneho lieku, ktorý bude v tomto ohľade čo najlepšie cielený a účinný.

Spirulina je považovaná za „potravinu budúcnosti“, a to predovšetkým vďaka vysokému obsahu
výnimočných zložiek, ktoré blahodárne prispievajú k zvyšovaniu energetickej hladiny. Niektoré z týchto zložiek, ako sú polysacharidy, najmä rhamnóza a glykogén, ale aj esenciálny tuk, sú ľudskými bunkami vstrebávané a podporujú tým uvoľňovanie energie.

Zároveň sa podieľa na zvyšovaní podielu zdravého laktobacilu v črevách, ktorý podporuje tvorbu vitamínu B6, ktorý taktiež napomáha pri uvoľňovaní energie. Aj napriek tomu všetko, nebolo však nikdy jednoznačne dokázané, že sú dosiahnuté výsledky testov natoľko presvedčivé, aby dokazovali, že je Spirulina stopercentným bojovníkom proti chronickej únave.

Spirulina a alergie, nádcha a imunológia

Ako sme sa už viac zmienili, je starostlivo zdokumentované, že má použitie Spiruliny protizápalové účinky. V nedávnej kontrolovanej štúdii, kedy bolo časti jedincom s alergickou nádchou podávané denne placebo a časti Spirulina, po dobu 12 týždňov, bolo zistené, aký vplyv môže naozaj mať táto riasa na zdravie človeka s alergickou nádchou.

Vzorky ich krvi boli odobraté pred testom a následne aj po ňom. Testovanie bolo zamerané predovšetkým na sledovanie obsahu niektorých dôležitých látok: interleukín-4, interferónu-y a imunoglobín, ktoré sú dôležité pri regulácii zdroja alergie. Táto štúdia preukázala, že vysoká dávka Spiruliny výrazne znížila hladiny interleukínu-4 o 32 %, čo preukázateľne potvrdilo jej účinok voči alergickej nádche.

Ďalšou štúdiou, tentoraz vykonávanou v Turecku, podobným spôsobom podávania (niektorým bolo podávané placebo, niektorým Spirulina), sa zistilo, že účinnosť a znášanlivosť Spiruliny pri liečbe týchto pacientov s alergickou nádchou výrazne zlepšila ich symptómy a fyzické nálezy v porovnaní s pacientmi, ktorým bolo podávané placebo. Išlo predovšetkým o zníženie výskytu výtoku z nosa, kýchania, upchatého nosa a jeho svrbenie.

V dnešnej dobe je už známe, že nedostatok živín vedie k nežiaducim zmenám v stave imunity, ktorá môže zásadne ovplyvniť život jedinca. Tím japonských vedcov nedávno poukázal na to, že konzumácia Spiruliny pri boji s nutričnými nedostatkami podporuje samotný imunitný systém a napomáha tvorbe dôležitých sekrečných látok a slín.

Spirulina a antivírusové aplikácie

V súčasnej dobe prebieha mnoho vedeckých štúdií zameraných na dnešné civilizačné choroby. Podávaním Spiruliny u pacientov s chorobami typu: osýpky, mumpsu, chrípky, ale aj vírusu HIV, sa zistilo, že obsah dôležitých látok, obsiahnutých v extrakte Spiruliny, ako sú sulfatovaný polysacharid a spirulan vápenatý, majú veľký vplyv na zlepšenie stavu týchto pacientov.

Zároveň bolo zistené a neskôr aj preukázané, že má táto riasa antivírusové vlastnosti. Žiaľ, všetky tieto testy sú zatiaľ na začiatku a nie je možné ich považovať za nezvratné dôkazy účinnosti na tieto choroby. Výsledky sú síce veľmi sľubné, ale bude nutné v týchto testoch aj naďalej pokračovať, aby bolo možné urobiť definitívne závery.

Spirulina a jej účinky na zníženie cholesterolu a účinky na diabetes

Jedným z ďalších strašiakov ochorenia modernej doby, sú aj kardiovaskulárne ochorenia, ktoré sa v najväčšej miere objavujú predovšetkým vo vyspelých krajinách. Aj napriek vysokej informovanosti a veľkej miere rizika je najčastejšou príčinou úmrtí. Na prvom mieste je to vďaka vysokému obsahu cholesterolu. V nedávnej minulosti prebehlo niekoľko testov, pri ktorých bola ľuďom s vysokým obsahom cholesterolu podávaná Spirulina.

U týchto ľudí však nedošlo k žiadnemu výraznému zlepšeniu ani zníženiu ich hladiny cholesterolu. Naopak, pri podávaní pacientom s ischemickou chorobou srdca bolo zistené výrazné zníženie krvného cholesterolu.

Aj pacientom s diabetom zvitla nádej. Aj v tejto oblasti už prebieha rozsiahly výskum s veľmi prekvapivými výsledkami. Skôr ako bude možné Spirulinu označiť za liek na tieto choroby a bude môcť byť bežne užívaná, bude potrebných viac ďalších testov. Nesmieme však zabúdať na jej úlohu prírodného doplnku stravy a medikamentu, ktorá má určite svoju budúcnosť.

Spirulina

100% čistý prírodný BIO produkt v rastlinných kapsulách vhodný pre vegánov a vegetariánov.

Spirulina a protirakovinové účinky

Na základe predchádzajúcich testov a rozsiahleho výskumu, ktorý aj naďalej pokračuje, začali vedci veriť, že by mohla mať Spirulina a jej blahodarné vlastnosti vplyv na liečbu nádorov. Vďaka kombinácii antioxidačných a imunitných vlastností tu bol určitý predpoklad v prevencii aj boji s rakovinou.

Existuje mnoho štúdií vykonaných na zvieratách, ale iba jedna bola vykonaná na ľudských subjektoch. Táto štúdia sa konkrétne zaoberala skôr len prevenciou rakoviny, keď bola samotná Spirulina užívaná orálne.

V dnešnej dobe je však situácia v samotnej prevencii pred rôznymi chorobami veľmi zložitá. Najmä potom v zložitosti osvety a jej logistiky. Jeden z týchto výskumov pochádza z predchádzajúcich štúdií na škrečkoch, ktoré preukázali regresiu tumoru po lokálnej aplikácii alebo enterálnom podaní extraktu Spiruliny. Vedci uviedli, že 45 % skúmaných subjektov vykazovalo úplnú regresiu počas jedného roka.

Zároveň uviedli, že nedošlo k žiadnemu zvýšeniu koncentrácie retinálneho Beta – karoténu. Dospeli teda k záveru, že za protirakovinové účinky môžu byť zodpovedné iné zložky Spiruliny. Aj keď výsledky týchto testov sú veľmi sľubné, jedná sa zatiaľ iba o štúdie účinkov a vyžadujú ďalší, podrobnejší výskum. Doteraz neexistujú jednoznačné dôkazy o pozitívnom účinku.

Spirulina a chronická otrava arzénom

V dnešnej modernej dobe sú miesta, kde milióny ľudí konzumujú vysokú koncentráciu arzénu prostredníctvom pitnej vody. Tým sú vystavení vysokému riziku chronickej otravy arzénom, pre ktorú dnes neexistuje žiadna špecifická liečba. Je to predovšetkým v Bangladéši, Indii, Thaj-wane a Čile.

Na základe týchto poznatkov bola vykonaná štúdia, za účelom vyhodnotenia účinnosti extraktu zo Spiruliny v kombinácii so zinkom, pri liečbe tejto chronickej otravy.

Štyrom desiatkam pacientov s chronickou otravou arzénom bolo podávané náhodne placebo alebo extrakt zo Spiruliny so zinkom, a to dvakrát denne, počas šestnástich týždňov.

Vedci starostlivo porovnávali zmeny kožných prejavov a priebežne merali aj obsah arzénu v moči a vo vlasoch, po celú dobu testovania. Výsledky preukázali, že podávanie Spiruliny so zinkom chorým pacientom môže výrazne prispieť k liečbe tohto ochorenia. Je však potrebných viac štúdií a ďalší výskum. Výsledky sú ale už teraz veľmi sľubné.

Spirulina – dnes

Pestovať túto riasu je pomerne jednoduché. Darí sa jej predovšetkým v alkalických jazerách s extrémne vysokým PH, za veľmi prísne kontrolovaných podmienok. Na svete nájdeme hneď niekoľko oblastí, kde sú na jej pestovanie ideálne slnečné podmienky. Za zmienku stojí napríklad Grécko, Japonsko, India, Spojené štáty a Španielsko.

V súčasnosti možno Spirulinu bežne nájsť v obchodoch so zdravou výživou a špeciálnych obchodoch s racionálnymi potravinami. Predáva sa ako doplnok stravy a to predovšetkým vo forme zdravých nápojov alebo tabliet. Ako sme už uviedli vyššie, Spirulina má preukázateľné antioxidačné a protirakovinové.

K dnešnému dňu však neexistujú žiadne vedecké štúdie, ktoré by to jednoznačne potvrdili. Je však už teraz isté, že potenciál tejto riasy je veľký. Je nutné aj naďalej pokračovať vo výskumoch, ktoré iste potvrdia, že je Spirulina vhodná na boj s mnohými chorobami. Súčasná literatúra tiež naznačuje, že Spirulina je bezpečným doplnkom stravy bez významných vedľajších úrinkov, ale na jej úlohu, ako lieku si budeme musieť ešte počkať.

Blahodarné účinky – zhrnutie

Vďaka jej vysokému obsahu vitamínov, minerálov a mnohých ďalších výživových látok, je spirulina odporúčaná predovšetkým pre blahodarný vplyv na ľudský organizmus. Ľudia ju využívajú v širokej škále.

  • Účinne posilňuje a vyživuje telo
  • Posilňuje odolnosť organizmu – o 40 % viac ako Echinacea a o 20 % viac ako Aloe vera
  • Podporuje vitalitu a prirodzenú obranyschopnosť, chudnutie, imunitu
  • Pomáha zlepšovať športovú výkonnosť
  • Reguluje glukózu, krvný tlak a cholesterol
  • Zmierňuje zápalové bolesti a má antioxidačné účinky
  • Chráni pred chorobami srdca, pečene a obličiek
  • Znižuje alergie a zlepšuje trávenie
  • Podporuje zdravú mozgovú funkciu

Zaujímavosť

Spirulina je už dnes zahrnutá do programu pre vesmírne lety, ako diétna podpora pri dlhodobých, vesmírnych letoch alebo misiách. Už viac ako jedno desaťročie ju vesmírne agentúry používajú, ako základ stravy, vhodné na medziplanetárne cestovanie.

Verme v jej budúcnosť ako súčasť dlhších a časovo náročnejších misií, o ktorých čítame len v sci-fi príbehoch alebo ich vidíme vo filmoch zameraných na vesmírne cestovanie a život.

Odporúčanie

Nie je možné ju dlhodobo užívať, ako plnohodnotnú potravinu. Skôr, ako doplnok stravy.
Neodporúča sa prekračovať odporúčanú dennú dávku.
Nepovažuje sa za náhradu bežnej, pestrej stravy.

Spirulina

100% čistý prírodný BIO produkt v rastlinných kapsulách vhodný pre vegánov a vegetariánov.

Zanechať komentár