Spirulina: Zelená Síla pro Zdraví a Vitalitu

Definice

Tato sladkovodní, modrozelená mikro-řasa, patřící do řádu sinic Oscillatoriales, je právem považována za potravinu budoucnosti. Samotný vzhled tohoto jednobuněčného organismu, zejména pak šroubovitý tvar jeho vláken, připomínající spirálu, byl námětem k jejímu pojmenování – Spirulina. Má schopnosti, blahodárně působit na imunitní systém a je prokázáno, že má nemalé protizánětlivé účinky. Přirozeně se vyskytuje převážně v tropických a subtropických jezerech s vysokým PH. A věřte tomu nebo ne,… vyskytuje se na naší Zemi již více než tři miliardy let. Díky jejímu širokému použití a jejím vlastnostem samotným, se hlavně v poslední době hojně rozšířila do celého světa.

Kouzlo této zelené bakterie spočívá v tom, že je přírodním, přirozeným zdrojem koncentrovaných a lehce stravitelných živin. Je prokázáno, že obsahuje více než 50% bílkovin, což ji řadí na přední příčky mezi potravinami. Často je i proto právem nazývána „zelenou potravinou“. Pro srovnání,… bílkovin obsahuje třikrát více, než hovězí maso nebo například ryby.

Vedle vysokého obsahu bílkovin nesmíme zapomenout zmínit i velice vysoký obsah vitamínů a jejich pestrost. Za zmínku stojí především vitamíny: A, D, C, B1, B2, B3, B6, B9, E a K. Vedle obrovského množství vitamínů je zde také zastoupena široká škála minerálních látek, jako je Sodík, Draslík, Hořčík, Vápník, Železo, ale i Omega-3 mastné kyseliny, Omega-6 mastné kyseliny, Karoteny a Chlorofyl. Je také bohatá na fenolové kyseliny, tokoferoly a kyselinu γ-linoleovou. Spirulina postrádá celulózové buněčné stěny, a proto je snadno stravitelná.

Historie

I když se nám všem může zdát, že je Spirulina relativně mladý pojem, známá byla už před mnoha staletími. V dávných dobách ji využívali již staří Aztékové, Mayové, Afričané a Asiaté. Jedna z dochovaných zmínek, pochází už z období Corteze a jeho ozbrojených vojáků. Během válečných výprav, převážně na území Aztéků, se setkávali s místními farmáři a velice často konzumovali i jejich „zelené“ koláčky. Už v té době to byl totiž jeden z jejich hlavních zdrojů potravy.

Samotné sklízení této suroviny původními obyvateli, probíhalo přímo na jezeře Texcoco v dnešním Mexiku. Následně, na dlouhá léta, upadla Spirulina v zapomnění, až do začátku 20. století, kdy ji znovu objevil belgický fykolog Pierre Dangeart. V oblasti, kde žil kmen Kanembu, u jezera Čad, se setkal s tímto zeleným zázrakem, a popsal nejen samotnou řasu, ale také konzumaci koláčků, nazývaných místními domorodci „ Dihe“, které se velice podobali těm Aztéckým. Je s podivem, že až v 70. letech, 20. století byla provedena první systematická a podrobná studie požadavků této řasy na růst a detailní zmapování fyziologie Spiruliny, především kvůli založení velkovýroby.

Spirulina kapsle

Vědecké studie

V posledních letech bylo provedeno mnoho vědeckých studií, které se zaměřovali především na zkoumání účinků a klinických aplikací Spiruliny při léčbě několika onemocnění. Vzniklo několik kontrolovaných závěrů a přehledů, které jasně naznačují, že tato řasa může opravdu zlepšit, či minimálně ovlivnit výskyt několika symptomů. Zároveň bylo prokázáno, že může mít v některých případech protirakovinné, antivirové a antialergické účinky.

Vychází se ze současných i potenciálních klinických aplikací, zkoumá se její bezpečnost, indikace, vedlejší účinky a různé úrovně důkazů, prokazující její projevy při samotném používání.

Cílem těchto studií je záměr, shrnout mechanismy účinků, upozornit na potenciální účinky této řasy u lidí a jejich možné současné i budoucí klinické aplikace. Zároveň je jasně definován aktuální vývoj probíhajícího zkoumání i scénář budoucího výzkumu. Mnoho toxikologických studií také prokázalo relativně vysokou bezpečnost Spiruliny.

Patří k látkám, které jsou evidovány a kontrolovány americkým Úřadem pro kontrolu potravin. Jedním z dalších kontrolních úřadů, které pečlivě sledují vývoj a výzkum nejen Spiruliny, je Národní centrum pro biotechnologické informace, který je součástí Národní lékařské knihovny USA, která sídlí v areálu americké agentury National Institutes of Health.

Cílem je ukládání a zpracování vědeckých dat. Zejména pak v oblasti molekulární biologie, medicíny, biochemie a genetiky. Zároveň se aktivně podílí na vyvíjení nástrojů pro analýzu bioinformativních dat.

Z toho všeho tedy vyplývá, že i když je Spirulina poměrně nová potravina, je dostatečně zajištěna její kontrola stále probíhajícího výzkumu a kontrola doporučených aplikací při léčbách různých nemocí a tím pádem je zároveň garantovaná její účinnost a bezpečnost.

Spirulina a chronická únava

Jedním, z dnes, už běžným onemocněním, ke kterému dnes přispívá především shon dnešní doby, náročnost a tlak společnosti na každého z nás, na každého jedince, je chronická únava. Snad i proto se v poslední době mnoho vědců zabývalo nalezením ideálního léku, který bude v tomto ohledu co nejlépe cílený a účinný.

Spirulina je považována za „potravinu budoucnosti“, a to především díky vysokému obsahu
výjimečných složek, které blahodárně přispívají ke zvyšování energetické hladiny. Některé z těchto složek, jako jsou polysacharidy, zejména rhamnóza a glykogen, ale i esenciální tuk, jsou lidskými buňkami vstřebávány a podporují tím uvolňování energie.

Zároveň se podílí na zvyšování podílu zdravého laktobacilu ve střevech, který podporuje tvorbu vitamínu B6, který taktéž napomáhá při uvolňování energie. I přes to všechno, nebylo však nikdy jednoznačně prokázáno, že jsou dosažené výsledky testů natolik přesvědčivé, aby dokazovaly, že je Spirulina stoprocentním bojovníkem proti chronické únavě.

Spirulina a alergie, rýma a imunologie

Jak jsme se již víše zmínili, je pečlivě zdokumentováno, že má použití Spiruliny protizánětlivé účinky. V nedávné kontrolované studii, kdy bylo části jedincům s alergickou rýmou podáváno denně placebo a části Spirulina, po dobu 12 týdnů, bylo zjištěno, jaký vliv může doopravdy mít tato řasa na zdraví člověka s alergickou rýmou.

Vzorky jejich krve byly odebrány před testem a následně i po něm. Testování bylo zaměřeno především na sledování obsahu některých důležitých látek: interleukin-4, interferonu-y a imunoglobin , které jsou důležité při regulaci zdroje alergie. Tato studie prokázala, že vysoká dávka Spiruliny výrazně snížila hladiny interleukinu-4 o 32 %, což prokazatelně potvrdilo její účinek vůči alergické rýmě.

Další studií, tentokrát prováděné v Turecku, podobným způsobem podávání (některým bylo podáváno placebo, některým Spirulina), bylo zjištěno, že účinnost a snášenlivost Spiruliny při léčbě těchto pacientů s alergickou rýmou výrazně zlepšila jejich symptomy a fyzické nálezy ve srovnání s pacienty, kterým bylo podávané placebo. Šlo především o snížení výskytu výtoku z nosu, kýchání, ucpaného nosu a jeho svědění.

V dnešní době je již známo, že nedostatek živin vede k nežádoucím změnám ve stavu imunity, která může zásadně ovlivnit život jedince. Tým japonských vědců nedávno poukázal na to, že konzumace Spiruliny při boji s nutričními nedostatky podporuje samotný imunitní systém a napomáhá tvorbě důležitých sekrečních látek a slin.

Spirulina a antivirové aplikace

V současné době probíhá mnoho vědeckých studií zaměřených na dnešní civilizační choroby. Podáváním Spiruliny u pacientů s nemocemi typu: spalničky, příušnic, chřipky, ale i viru HIV, bylo zjištěno, že obsah důležitých látek, obsažených v extraktu Spiruliny, jako jsou sulfatovaný polysacharid a spirulan vápenatý, mají veliký vliv na zlepšení stavu těchto pacientů.

Zároveň bylo zjištěno a později i prokázáno, že má tato řasa antivirové vlastnosti. Bohužel, veškeré tyto testy jsou zatím na začátku a není možné je považovat za nezvratné důkazy účinnosti na tyto nemoci. Výsledky jsou sice velice slibné, ale bude nutné v těchto testech i nadále pokračovat, aby bylo možné učinit definitivní závěry.

Spirulina a její účinky na snížení cholesterolu a účinky na diabetes

Jedním z dalších strašáků onemocnění moderní doby, jsou také kardiovaskulární onemocnění, která se v největší míře objevují především ve vyspělých zemích. I přes vysokou informovanost a velkou míru rizika je nejčastější příčinou úmrtí. Na prvním místě je to díky vysokému obsahu cholesterolu. V nedávné minulosti proběhlo několik testů, při kterých byla lidem s vysokým obsahem cholesterolu podávána Spirulina.

U těchto lidí však nedošlo k žádnému výraznému zlepšení ani snížení jejich hladiny cholesterolu. Naopak, u podávání pacientům s ischemickou chorobou srdce bylo zjištěno výrazné snížení krevního cholesterolu.

I pacientům s diabetem svitla naděje. I v této oblasti už probíhá rozsáhlý výzkum s velice překvapivými výsledky. Než však bude možné Spirulinu označit za lék na tyto choroby a bude moci být běžně užívána, bude zapotřebí více dalších testů. Nesmíme však opomíjet její roli přírodního doplňku stravy a medikamentu, která má jistě svoji budoucnost.

Spirulina prášek

Spirulina a protirakovinné účinky

Na základě předchozích testů a rozsáhlého výzkumu, který i nadále pokračuje, začali vědci věřit, že by mohla mít Spirulina a její blahodárné vlastnosti vliv na léčbu nádorů. Díky kombinaci antioxidačních a imunitních vlastností tu byl určitý předpoklad v prevenci i boji s rakovinou.

Existuje mnoho studií provedených na zvířatech, ale pouze jedna byla provedena na lidských subjektech. Tato studie se konkrétně zabývala spíše jen prevencí rakoviny, kdy byla samotná Spirulina užívána orálně.

V dnešní době je však situace v samotné prevenci před různými nemocemi velice složitá. Zejména pak ve složitosti osvěty a její logistiky. Jeden z těchto výzkumů pochází z předchozích studií na křečcích, které prokázaly regresi tumoru po lokální aplikaci nebo enterálním podání extraktu Spiruliny. Vědci uvedli, že 45 % zkoumaných subjektů vykazovalo úplnou regresi po dobu jednoho roku.

Zároveň uvedli, že nedošlo k žádnému zvýšení koncentrace retinálního Beta – karotenu a dospěli tedy k závěru, že za protirakovinné účinky mohou být zodpovědné jiné složky Spiruliny. I když jsou výsledky těchto testů velice slibné, jedná se zatím pouze o studie účinků a vyžadují další, podrobnější výzkum, neboť dosavadní výsledky nemohou být považovány, za jednoznačné důkazy pozitivního účinku.

Spirulina a chronická otrava arsenem

V dnešní moderní době jsou místa, kde miliony lidí konzumují vysokou koncentraci arsenu prostřednictvím pitné vody a tím jsou vystavení vysokému riziku chronické otravy arsenem, pro kterou dnes neexistuje žádná specifická léčba. Je to především v Bangladéši, Indii, Thaj-wanu a Chile.

Na základě těchto poznatků byla provedena studie, za účelem vyhodnocení účinnosti extraktu ze Spiruliny v kombinaci se zinkem, při léčbě této chronické otravy.

Čtyřem desítkám pacientů s chronickou otravou arsenem bylo podáváno náhodně placebo nebo extrakt ze Spiruliny se zinkem, a to dvakrát denně, po dobu šestnácti týdnů.

Vědci pečlivě porovnávali změny kožních projevů a průběžně měřili i obsah arsenu v moči a ve vlasech, po celou dobu testování. Výsledky prokázaly, že podávání Spiruliny se zinkem nemocným pacientům může výrazně přispět k léčbě tohoto onemocnění. Je však zapotřebí více studií a další výzkum. Výsledky jsou ale už nyní velice slibné.

Spirulina – dnes

Pěstovat tuto řasu je poměrně jednoduché. Daří se jí především v alkalických jezerech s extrémně vysokým PH, za velice přísně kontrolovaných podmínek. Na světě najdeme hned několik oblastí, kde jsou k jejímu pěstování ideální slunečné podmínky. Za zmínku stojí například Řecko, Japonsko, Indie, Spojené státy a Španělsko.

V současnosti lze Spirulinu běžně nalézt v obchodech se zdravou výživou a speciálních obchodech s racionálními potravinami. Prodává se, jako doplněk stravy a to především ve formě zdravých nápojů nebo tablet. Jak už jsme uvedly výše, Spirulina má prokazatelné antioxidační a protirakovinné.

K dnešnímu dni však neexistují žádné vědecké studie, které by to jednoznačně potvrdily. Je však už teď jisté, že potenciál této řasy je veliký. Je nutné i nadále pokračovat ve výzkumech, které jistě potvrdí, že je Spirulina vhodná pro boj s mnoha nemocemi. Současná literatura též naznačuje, že je Spirulina bezpečným doplňkem stravy bez významných vedlejších úřinků, ale na její roli, jako léku si budeme muset ještě počkat.

Blahodárné účinky – shrnutí

Díky vysokému obsahu vitamínů, minerálů a mnoha dalších je spirulina doporučovaná především pro blahodárný vliv na lidský organismus. Její použití je velice široké.

  • Účinně posiluje a vyživuje tělo
  • Posiluje odolnost organismu – o 40 % více než Echinacea a o 20 % více než Aloe vera
  • Podporuje vitalitu a přirozenou obranyschopnost, hubnutí, imunitu
  • Pomáhá zlepšovat sportovní výkonnost
  • Reguluje glukózu, krevní tlak a cholesterol
  • Zmírňuje zánětlivé bolesti a má antioxidační účinky
  • Chrání před nemocemi srdce, jater a ledvin
  • Snižuje alergie a zlepšuje trávení
  • Podporuje zdravou mozkovou funkci

Zajímavost

Spirulina je již dnes zahrnuta do programu pro vesmírné lety, jako dietní podpora při dlouhodobých, vesmírných letech nebo misích. Již více než jedno desetiletí jí vesmírné agentury používají, jako základ stravy, vhodné pro meziplanetární cestování.

Věřme v její budoucnost jako součást delších a časově náročnějších misí, o kterých čteme jen ve sci-fi příbězích nebo je vidíme ve filmech zaměřených na vesmírné cestování a život.

Doporučení

Nelze ji dlouhodobě užívat, jako plnohodnotnou potravinu. Spíše, jako doplněk stravy.
Nedoporučuje se překračovat doporučenou denní dávku.
Nepovažuje se za náhradu běžné, pestré stravy.

Napsat komentář