Koloidní stříbro: Výhody, použití a účinky

Koloidní stříbro je voda obsahující mikroskopické částice stříbra suspendované v ní. Tyto částice jsou obvykle velmi malé, v rozmezí nanometrů až několika desítek nanometrů. Koloidní stříbro se tradičně používalo jako antibakteriální prostředek a dezinfekční prostředek.

Výroba koloidního stříbra může probíhat různými způsoby.

Základní metoda zahrnuje následující kroky:

 1. Příprava stříbrného koloidu: Začíná se s čistým stříbrným kovem nebo stříbrnou slitinou. Tento materiál se pak rozemel na mikroskopické částice, které jsou malé a dispergovatelné v tekutině.
 2. Disperze do vody: Tyto mikroskopické částice stříbra se pak dispergují do destilované vody nebo jiné vhodné tekutiny. Proces disperze je důležitý pro dosažení stabilních koloidních částic.
 3. Stabilizace: Aby se zabránilo aglomeraci částic stříbra a udržela jejich disperzi v roztoku, přidává se stabilizátor. To může být například kyselina citronová nebo jiné látky, které zabraňují shlukování částic.
 4. Čištění a filtrace: Konečné koloidní stříbro se čistí a filtruje, aby se odstranily případné nečistoty a zajistila vysoká čistota produktu.

Je důležité dodat, že kvalita a účinnost koloidního stříbra může záviset na mnoha faktorech, včetně velikosti částic, jejich distribuce, stabilizátorů a dalších procesů výroby.

Zkratka „ppm“ označuje „parts per million“, což v překladu znamená „částí na milion“. Tato jednotka udává koncentraci látky v roztoku a je používána k vyjádření, jak moc je nějaká látka přítomna v určitém objemu jiné látky.

V případě koloidního stříbra je „ppm“ používáno k vyjádření koncentrace stříbrných částic v roztoku. Například, pokud má koloidní stříbro koncentraci 10 ppm, znamená to, že v každém milionu částí roztoku je 10 částí stříbra.

Konkrétněji, když mluvíme o koloidním stříbru, „ppm“ se používá k vyjádření množství stříbra ve vodě. Vyšší hodnota ppm obvykle naznačuje vyšší koncentraci stříbra v koloidním roztoku, což může ovlivnit jeho účinnost a potenciální vedlejší účinky. Je důležité dodat, že konkrétní optimální koncentrace koloidního stříbra může záviset na různých faktorech, včetně aplikace a individuálních potřeb uživatele.

(Pro lidi i pro zvířata)

Historie použití koloidního stříbra v různých kulturách a oblastech.

Několik příkladů:

 1. Starověký Egypt a Řím: Starověcí Egypťané a Římané používali stříbro kvůli jeho antibakteriálním vlastnostem. Stříbrné nádoby se používali k uchovávání nápojů a potravin, protože se věřilo, že stříbro pomáhá zabránit rozvoji mikrobů.
 2. Středověká Evropa: Během středověku se stříbro používalo k dezinfekci ran a jako konzervační prostředek pro potraviny. Stříbro je schopno zabíjet mikroorganismy, což bylo v dobách, kdy nebyly k dispozici moderní léčebné prostředky, velmi cenné.
 3. 19. a 20. století: V 19. a 20. století se stříbro používalo v lékařství jako antibakteriální prostředek. Koloidní stříbro se aplikovalo na různé infekce a rány k zabránění šíření bakterií. Také se používalo k dezinfekci vody a sterilizaci nástrojů.
 4. Moderní doba: I v dnešní době se koloidní stříbro používá v různých oblastech. Například se stále používá k dezinfekci ran a jako alternativní způsob léčby některých kožních infekcí. Také se používá jako přírodní dezinfekční prostředek k čištění vody a někteří lidé ho užívají jako doplněk stravy. Nicméně, jeho použití je předmětem diskuse a vědeckého zkoumání vzhledem k nedostatku konzistentních důkazů o jeho účinnosti a bezpečnosti při dlouhodobém užívání.

Koloidní stříbro může mít některé potenciální výhody pro pleť díky svým antibakteriálním a protizánětlivým vlastnostem.

Několik možných účinků na pleť:

 1. Antibakteriální účinky: Stříbro má schopnost zabíjet bakterie, co je užitečné při léčbě akné nebo jiných kožních problémů způsobených bakteriemi. Použití koloidního stříbra na postižené oblasti může pomoci snížit množství bakterií a potenciálně snížit zánět.
 2. Protizánětlivé účinky: Koloidní stříbro může také mít protizánětlivé vlastnosti, které pomáhají snižovat zánět a zarudnutí pleti. To může být užitečné při léčbě akné nebo jiných kožních problémů spojených s zánětem.
 3. Čištění pleti: Použití koloidního stříbra jako čisticího prostředku může pomoci odstranit nečistoty a přebytečný olej z pleti, čímž se zabraňuje ucpávání pórů a vzniku akné.
 4. Podpora hojení ran: Díky svým antibakteriálním vlastnostem může koloidní stříbro také pomoci urychlit hojení menších ran a podráždění kůže.

Koloidní stříbro na pokožku aplikujte opatrně s ohledem na individuální reakce pleti. Někteří lidé mohou mít alergické reakce nebo podráždění při použití stříbra na pokožku.

Koloidní stříbro může být potenciálně užitečné při léčbě akné díky svým antibakteriálním a protizánětlivým vlastnostem.

Jak by mohlo pomoci:

 1. Boj proti bakteriím: Jedním z faktorů přispívajících k rozvoji akné je přítomnost bakterií na pokožce, zejména bakterie Propionibacterium acnes. Koloidní stříbro má schopnost zabíjet bakterie, a proto může pomoci snížit množství bakterií na pokožce a zabránit tak vzniku nových pupínků.
 2. Snížení zánětu: Akné se často spojuje se zánětem, který může způsobit zarudnutí, otoky a bolest. Koloidní stříbro má protizánětlivé vlastnosti, které mohou pomoci snížit zánět a uklidnit podrážděnou pokožku.
 3. Čištění pleti: Koloidní stříbro může také pomoci odstranit nečistoty a přebytečný olej z pokožky, čímž se zabraňuje ucpávání pórů a tvorbě nových pupínků.

Je důležité mít na paměti, že každá kůže reaguje jinak, a co funguje pro jednoho člověka, nemusí fungovat pro druhého. Před použitím koloidního stříbra nebo jakéhokoli jiného produktu na léčbu akné konzultujte s dermatologem, aby se zajistilo, že daný produkt je pro vaši pokožku vhodný a bezpečný. Dodržujte správné postupy péče o pleť a udržovat čistotu pleti, což může také pomoci při léčbě akné.

(Pro lidi i pro zvířata)

Koloidní stříbro se také používá ve veterinární medicíně k léčbě různých kožních problémů a infekcí zvířat.

Některé způsoby, jak může být koloidní stříbro využito u zvířat:

 1. Léčba infekcí a ran: Koloidní stříbro má antibakteriální vlastnosti, užitečné při léčbě infekcí a ran u zvířat. Může pomoci zabránit šíření bakterií a urychlit hojení ran.
 2. Léčba kožních onemocnění: Koloidní stříbro lze také použít k léčbě různých kožních onemocnění u zvířat, jako je například dermatitida, ekzémy nebo alergické reakce.
 3. Prevence infekcí: V některých případech lze stříbro použít k prevenci infekcí u zvířat. Zejména pokud se vystavují většímu riziku infekce, například během rekonvalescence po chirurgickém zákroku.
 4. Čištění ran a ošetření pokožky: Koloidní stříbro lze použít k čištění ran a ošetření pokožky zvířat, čímž se odstraní nečistoty a předejde dalšímu zánětu.

Při použití koloidního stříbra u zvířat dodržujte doporučení veterináře a postupujte podle přesných pokynů pro dávkování a aplikaci. Jakékoli používání léčivých prostředků u zvířat provádějte s ohledem na jejich zdraví a pohodu. V případě potřeby vyhlededejte profesionální veterinární poradenství.

Vnitřní užití koloidního stříbra u lidí je věcí kontroverze a odborníci se v této oblasti neshodují na jeho bezpečnosti a účinnosti. Pokud jde o zvířata, vnitřní užití koloidního stříbra je také záležitostí, která vyžaduje opatrnost a konzultaci s veterinárním odborníkem.

Někteří lidé a veterináři mohou doporučit nebo používat koloidní stříbro pro zvířata k různým účelům, jako je například:

 1. Léčba infekcí: Koloidní stříbro má antibakteriální vlastnosti a někteří majitelé domácích zvířat používají malé množství stříbra k léčbe bakteriálních infekcí u svých zvířat, především pokud jsou tyto infekce rezistentní na jiné formy léčby.
 2. Podpora imunity: Někteří lidé mohou podávat koloidní stříbro svým zvířatům jako přírodní doplněk stravy s cílem podpořit jejich imunitní systém.
 3. Prevence infekcí: V některých případech se koloidní stříbro podává zvířatům jako prevence infekcí, zejména pokud se vystavují vyššímu riziku infekce, například během cestování nebo pobytu v prostředí s vyšší mírou kontaminace.

Je důležité mít na paměti, že vnitřní užití koloidního stříbra u zvířat by mělo být prováděno pouze pod dohledem veterinárního odborníka. Koloidní stříbro může mít potenciální vedlejší účinky a nevhodné dávkování nebo použití může způsobit škodu zdraví zvířete. Důkladná konzultace s veterinářem je klíčová pro zajištění bezpečnosti a účinnosti jakéhokoli léčebného režimu s koloidním stříbrem u zvířat.

Nejběžnější koncentrace koloidního stříbra, která se používá v průmyslu a pro různé aplikace, se pohybuje obvykle v rozmezí 10 až 50 ppm (parts per million), tedy částí na milion.

Například:

 1. 10 ppm: Tato koncentrace se často považuje za vhodnou pro běžné domácí použití, jako je dezinfekce ran, čištění vody nebo přidávání do kosmetických produktů.
 2. 20–30 ppm: Tyto koncentrace jsou také běžné pro různé účely, včetně péče o pokožku, lékařského použití a dezinfekci.
 3. 50 ppm: Tato koncentrace se někdy používá pro specifické účely, kde je vyšší koncentrace žádoucí, například při zvlášť závažných infekcích nebo ve vysoce kontaminovaných prostředích.

Koloidní stříbro se považuje za užitečného pomocníka ve více oblastech, od léčby kožních problémů po dezinfekci vody. Jeho antibakteriální vlastnosti se cení jako prostředek k boji proti mikrobům, a to i ve velmi nízkých koncentracích. Navíc jeho protizánětlivé účinky mohou přispět k uklidnění podrážděné pokožky. Přestože použití koloidního stříbra vyžaduje opatrnost a správné dávkování, může se stát cenným nástrojem v péči o zdraví a hygienu.

Napsat komentář