Lada – Velká Nebeská Matka – Bohorodička

Milující a něžná matka většiny Světelných Bohů Velké Rasy, Bohorodička-Ochránkyně všech národů Velké Rassen (území, na němž se usídlila Velká Rasa tj Slovansko Árijské plemena a národy) a Čertogu Losa na Svarožom kruhu.

Nebeská Bohorodička Lada-Matka je Bohyně krásy a lásky chránicí Rodinné svazky rodů Velké Rasy a Rodin všech potomků Roda Nebeského.

Je Bohyní krásy a lásky, ochraňuje Rodinné svazky rodů Velké Rasy a Rodiny všech potomků Rodu Nebeského.

Na získání stálé péče a pozornosti ze strany Lady-Matky, každý pár novomanžele přinášel jako dar nebeské Bohyni pestrobarevné voňavé květy, med a různé lesní plody a také mladí snoubenci pekly pro Ladu Bohyni s jahodovou náplní medové palačinky a umisťovali je před jejím oltářem nebo obrazem.

Vyšší Bohyně Lada vždy dává mladým párům vše o co ji žádají na začátek společného šťastného života. Přináší do života lidí domácí útulnost, přívětivost, vzájemně porozumění, lásku, pokračování Rodu, mnohodětnost, vzájemnou pomoc, rodinný život, vzájemnou úctu. Proto takovým svazkem říkali, že v nich vládne souLAD a láska.

Hvězda Lady – Samolepka

Nejvyšší Bohorodička Lada vždy daruje mladým manželům všechno to, o co žádají na začátek svého společného života.

Bohorodička Lada přináší do života lidí domácí pohodu, přátelskou laskavost, pokračování Rodu, mnoho dětí, vzájemnou pomoc, rodinnou spořádanost, vzájemnou úctu. Proto se o takových rodinných svazcích říkalo, že v nich kraluje pouze Lad a Láska.

NECH PŘEBÝVÁ VE VŠECH RODECH SVATÉ RASY LAD A LÁSKA!

Lada je ženskou projekcí Rodu. Bez této životodárné energie by Rod nikdy nedokázal rodit sám sebe. A přesně toto Rod i dělá na úsvitu každého mladého Vesmíru, který spouští. Lada je Nejvyšší tvůrčí podstata pramene Vesmíru, mohutná energie tvůrčího budování. Jedině ona je schopná nechat vybuchnout pórovitou strukturu nadkosmické síly, kde se nahromadily již zrealizované volné a mentální síly Rodu. Ba co víc, ještě aktivizuje dřímající informační pole do tvůrčí budovatelské práce.

SLÁVA LADĚ BOHORODIČCE, NAŠÍ PŘEČISTÉ MATCE!

Aby Rod mohl rodit sám sebe, nezbytně potřebuje ženskou tvůrčí energii Lady. Ale tato Síla budování a rození naplňuje sebou nejen Rod. Ona je tvůrčím potenciálem všech nejvyšších kosmických Bohů Vesmíru.

Právě Ji prastaří Árijci nazývali Matkou Světa, kterou ona ve skutečnosti i je. Její nehynoucí obraz vyřezávali naši Předkové z mamutích klů i tesali z kamene, kdy se snažili přežití v nepředstavitelných podmínkách globálního zemského ochlazení, které nastalo před 13 020 lety. Je pozoruhodné, že oni nezobrazovaly samotného Roda, ale jeho ženskou, všemu život dávající podstatu. Je očividné, že v době ledové byla životní energie Lady nejvíce deficitní.

OD KRUHU DO KRUHU!

Co do podstaty, ne Rod, Lada spravuje Svět. To Ona spustila mechanismus zrození Vesmíru a uvolnila cestu mužské podstatě Rodu. Ona je ve svých různých projevech Ženským potenciálem všech Nejvyšších kosmických Bohů.

TAK BYLO, TAK JE, TAK BUDE!

Je to symbol, počátek moudrosti, kterou nahromadily předchozí generace. Díky uvědomění si moci svého rodu Hvězda Lady dá člověku důvěru a odvahu. Hvězda Lady může být univerzálním oberegom pro obydlí a domácnost. Celkově symbolizuje Matku – Matku Ladu Bohorodičku, která dává život mnohým slovanským Bohům. Matce-Zemi (Matka Širá Země) i Matce Nebes (Matka Svá). Je to složitý a celistvý obraz, který pochopit bez studia původní slovanské kultury je prostě nemožné.Hvězda Lady můžete použít jako běžný domácí ornament, který v oberegové symbolice představuje celkovou ochranu člověka před negativní (temnou) energií.

Hvězda Lady – Samolepka

Napsat komentář